KLACHTENPROCEDURE

Medewerkers en specialisten van Kaakchirurgie Zuyd doen hun uiterste best om u zo goed mogelijke zorg te bieden. Om onze zorgverlening constant te kunnen verbeteren, vernemen wij graag wat uw ervaring is met de ontvangen zorg. U kunt hiervoor uw ervaring delen op onze website of een suggestie voor verbetering bij ons indienen. Ook als u een vervelende ervaring heeft gehad, is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte brengt. Wij zien patiënten als een belangrijke bron van informatie om de kwaliteit en veiligheid binnen onze zorginstelling te verbeteren.

 

KLACHTENREGLEMENT

Klachten reglement.doc

 

HOE MAAK IK EEN KLACHT KENBAAR

De eenvoudigste manier om een klacht kenbaar te maken, is door rechtstreeks te praten met degene die naar uw mening verantwoordelijk is voor uw klacht. U kunt hiervoor een afspraak maken bij ons patiënt contact centrum via telefoonnummer 085-1051515 of mailadres info@kaakchirurgiezuyd.nl.

Wanneer u vindt dat deze persoon uw klacht niet naar tevredenheid behandelt, zijn er de volgende mogelijkheden:

  • U dient uw klacht schriftelijk in of u bespreekt uw klacht met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Kaakchirurgie Zuyd.
  • De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht onder woorden te brengen. Zij neemt binnen Kaakchirurgie Zuyd een onafhankelijke positie in en kan voor u bemiddelen om tot een oplossing te komen.
  • Een afspraak met de klachtenfunctionaris maakt u bij ons patiënt contact centrum via telefoonnummer 085-1051515 of mailadres info@kaakchirurgiezuyd.nl.

Ook kunt u een brief schrijven naar:

Kaakchirurgie Zuyd, t.a.v. klachtenfunctionaris
Brouwersweg 100 C02
6216 EG Maastricht
085-1051515
info@kaakchirurgiezuyd.nl