ZORGVERZEKERING EN KOSTEN

BASISVERZEKERING

Kaakchirurgische behandelingen worden in principe vergoed door de basisverzekering. Deze behandelingen tellen wel mee in uw eigen risico. In 2018 is het verplicht (wettelijk) eigen risico € 385. Het kan zijn dat u gekozen heeft voor een vrijwillig hoger eigen risico.

 

PASSANTEN TARIEF KAAKCHIRURGIE

Als Kaakchirurgie Zuyd geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als u niet verzekerd bent, brengen wij het zogenaamde passantentarief in rekening.

Een overzicht van deze tarieven vind u hier: tarieven_kaakchirurgie_2018.pdf

 

ONVERZEKERDE ZORG

Er zijn ook behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Te denken valt aan het plaatsen van implantaten voor kroon- en brugwerk of een MRA die ten behoeve van solitair snurken wordt gemaakt. Als er kosten worden gemaakt, die niet onder dekking van de basisverzekering vallen dan ontvangt u van de kaakchirurg een begroting van de geschatte kosten. De rekening van de uiteindelijke behandeling wordt rechtstreeks naar u gestuurd.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van deze kosten. Het is daarom belangrijk dat u, voordat u met de behandeling bij de kaakchirurg start, bij de zorgverzekeraar nagaat welke kosten worden vergoed. Als u geen aanvullende verzekering heeft dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen.

 

MACHTIGING

Voor sommige behandelingen moet van te voren een machtiging worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar. Dit is bijvoorbeeld het geval als er implantaten voor een klikgebit geplaatst moeten worden, als er een MRA wordt vervaardigd of als in het kader van een gecombineerd orthodontisch – chirurgische behandeling een operatieve kaakverplaatsing wordt uitgevoerd. In deze gevallen zullen de medewerkers van het secretariaat van Kaakchirurgie Zuyd dit voor u verzorgen.

 

VERGOEDING VAN EEN KLIKGEBIT

Een klikgebit, ook wel overkappingsprothese genoemd, wordt in principe door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed.

U moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

  • U moet geheel tandenloos zijn (in de onder- en/of bovenkaak)
  • Er moet sprake zijn van problemen met de prothese die niet zonder implantaten zijn te verhelpen (denk bijvoorbeeld aan het erg loszitten van de prothese of kokhalzen door de gehemelte bedekking)
  • Er moet sprake zijn van een sterk geslonken kaak
  • Als u niet met een gewone prothese kunt functioneren
  • Als u aan een of meerdere van deze voorwaarden voldoet zullen wij samen met u een aanvraag bij de zorgverzekeraar indienen. Er is dan een goede kans dat u voor een klikgebit in aanmerking komt.

Op het moment dat de verzekering de aanvraag voor het plaatsen van een klikgebit goedkeurt, dan betaalt de zorgverzekering de volledige kosten vanuit de basisverzekering.

 

Eigen bijdrage en eigen risico

Een implantaatgedragen prothese wordt vergoed vanuit de basisverzekering (na goedkeuring door de zorgverzekeraar). Hiervoor geldt een wettelijke eigen bijdrage. Voor de onderkaak is dit 10% van de totale kosten. Voor de bovenkaak 8% van de totale kosten. De eigen bijdrage voor reparatie en het passend maken (rebasen) van gebitprotheses en implantaatgedragen gebitsprothese bedraagt 10% van de totale kosten.

Houd ook rekening ermee dat het wettelijk eigen risico ook aangesproken wordt.

Image

JA, IK WIL MEER INFORMATIE!

Vindt u op onze website niet meteen wat u zoekt? Vraag ons gerust om meer informatie. Vul het onderstaande formulier en uw vraag in. Wij staan u graag te woord !

Please type your full name.
Invalid Input
Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input